Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Den nye åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022, har som formål å fremme respekt for menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold i virksomheter. I tillegg legger loven vekt på å sikre allmennheten tilgang til relevant informasjon. (Kilde: Forbrukertilsynet) I A-Møbler er vi sterkt engasjert i å være en samfunnsansvarlig aktør. Vi tar vårt ansvar på alvor og jobber kontinuerlig for å sikre at all vår drift og produksjon skjer under forsvarlige forhold, i tråd med gjeldende lover, forskrifter og regler. Dette innebærer at vi krever at våre ansatte, leverandører, underleverandører og forretningspartnere overholder våre strenge etiske retningslinjer. Vi setter høye standarder for praksis og forplikter alle involverte til å etterleve disse retningslinjene. Dersom du har spørsmål om vårt arbeid knyttet til Åpenhetsloven kan du ta kontakt med oss via kontaktskjemaet under.

Vår rapport om aktsomhetsvurderingen kan du lese her

 

Kontaktskjema