Eden Stone Protector

Tilbyr langvarig beskyttelse mot skitt, vin- og fettflekker, kalkbelegg (ringer), grønt belegg og missfarging som setter seg fast på overflaten. Gir e...
Les mer
Tilbyr langvarig beskyttelse mot skitt, vin- og fettflekker, kalkbelegg (ringer), grønt belegg og missfarging som setter seg fast på overflaten. Gir et holdbart belegg med høy kvalitet som puster. Gjenoppretter og forhindrer fargeendring og angriper ikke materialet.

Forberedelse:
Sørg for at overflaten som skal behandles er rent og tørr. Bruk om nødvendigStone Cleaner for dette.

Bruksanvisning:
Rist flasken godt før bruk. Spray deretter produktet på overflaten og gni inn med en fuktig skuresvamp. La det virke i minst et minutt. Til slutt polerer du beskyttelsesmidlet grundig med en tørr ren klut eller mikrofibersvamp for å fjerne overskuddsmateriale og forhindre hvite flekker. Ikke rengjør overflaten med vann og vaskemiddel de første 24 timene.

Advarsel:
Irriterende. Meget brannfarlig. Kan forårsake allergi ved hudkontakt. Oppbevares på et kjølig og godt ventilert sted. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Unngå kontakt med huden. Bruk egnede vernehansker. Sørg for god ventilasjon.
Varenummer: EP9740260

Mål

Farge
Klar

Emballasjemål

Antall kolli
1
Totalvekt
0,4 kg
Totalvolum
0,000864 m³
Kolli 1 - Lengde
24 cm
Kolli 1 - Bredde
6 cm
Kolli 1 - Høyde
6 cm
Kolli 1 - Volum
0,000864 m³
Kolli 1 - Vekt
0,4 kg